10 gode grunde

10 GODE GRUNDE TIL AT DYRKE DIN HOBBY SAMMEN MED OS!
* Det gode kammeratskab.


* Nye bekendtskaber.


* Mulighed for fælles indkøb af materialer og værktøj


* Udflugter til stenkunstnere og virksomheder relateret til stenhugning .


* Mulighed for opbevaring af værktøj i aflåst container.


* Overdækket huggegård.


* Kraner til løft af tunge sten og trykluftsanlæg.


* Klubhusfaciliteter og strøm stillet til rådighed af Aalborg Kommune.


* Huggegård der er åben,  når du har tid. 


* Mulighed for at udstille dine værker hvert år i juni, når Stenbiderne deltager i Aalborg Haveforenings Plantemarked i Østre Anlæg.